Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας


Articles/Άρθρα
Contents/Περιεχόμενα        issue/τεύχος: 4, volume/τόμος: 12, year/έτος: 2017


page/σελίδα 1-11

[full paper]

Vasileios D. Spanos and Apostolos Goulas

Cultural heritage displaying: Residents looking in the mirror

page/σελίδα 13-21

[full paper]

Venizelea Amalia, Alexias George, Togas Constantinos and Stratopoulou Ιfigenia

A Psychosocial understanding of suicidal behavior: The contribution of
distorted thoughts

page/σελίδα 23-35

[full paper]

Πολυξένη Μοίρα και Πάνος Δρίβας

Ορεινός τουρισμός στην Ελλάδα: Δυνατότητες και προοπτικές επέκτασης
της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους

page/σελίδα 37-44

[full paper]

Σαββατού Τσολακίδου

Η ενδυνάμωση και η κριτική σκέψη: Κινητήριες δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

page/σελίδα 45-52

[full paper]

George Mitsou and  Ioannis Sianoudis

An Arduino based automated procedure for measuring refractive indices of optical materials for educational purposes using Michelson’s interferometer

page/σελίδα 53-60

[full paper]

Shyam lal and Ramasharay Singh Yadav

Approximation of Lipschitz function by (E,q) (C,1) summability method

[return]/[επιστροφή]                  

  ISSN 17905613