Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας


Articles/Άρθρα
Contents/Περιεχόμενα        issue/τεύχος: 3, volume/τόμος: 12, year/έτος: 2017


page/σελίδα 1-5

[full paper]

Delimaris I., Delimaris K

Development of an educational research software with advisory role
in the clinico-biochemical evaluation of hyponatremia

page/σελίδα 7-23

[full paper]

Εμμανουήλ Φωκίδης, Ιωάννα Φωνιαδάκη

Tablets, Επαυξημένη πραγματικότητα και γεωγραφία στο δημοτικό σχολείο

page/σελίδα 25-30

[full paper]

Evangelini Zekou and Ioannis Vamvakas

Study of two-lens system with the method of Newton's lens formula

page/σελίδα 31-48

[full paper]

Sabai Kate, Castro G. Hounmenou, Codjo Emile Agbangba, Donalde D. S. Deguenon,
Michel Gbaguidi, Lawal G. K. Nakou et Brice Sinsin

Effets de l’indice de tempιrature et d’humiditι relative de l’air sur la fιconditι
des bovins en zone agropastorale de Banikoara (Nord-Bιnin)

page/σελίδα 49-70

[full paper]

Sankha Bhattacharya, Bhupendra G.Prajapati

Formation, design and development of Ciprofloxacin Hydrochloride floating bioadhesive tablet

page/σελίδα 71-82

[full paper]

Δημήτριος Σιδηρόπουλος

Επαγγελματική εξουθένωση δασκάλων δημοτικού σχολείου: η περίπτωση των δημοτικών σχολείων του κέντρου της Θεσσαλονίκης

page/σελίδα 83-93

[full paper]

Ηλίας Αθ. Χαϊδούτης

Ο νέος οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής ως μέσο ενίσχυσης της συμμόρφωσης των υπευθύνων επιχειρήσεων με την εθρωπαική νομοθεσία για τα τρόφιμα


[return]/[επιστροφή]                  

  ISSN 17905613